ZŠ Horáčkova

grafické řešení vestibulu školy (spolu s arch. Lenkou Dvořákovou, 2013)