Petr a Pavel - Agenti

komiks podle scénáře Lenky Procházkové, Literární noviny (2012)