Ve službách bohů

gamebook, příloha časopisu Časostroj (2015)